Iedereen verdient een Bram in z'n leven...

Toen ik in november 2017 thuis kwam te zitten en wist dat ik door ziekte niet meer zou kunnen werken,
wist ik dat ik daar veel moeite mee zou hebben. Van een druk bestaan naar volledig op de rem en tot
stilstand komen, dat was een klus die ik op dat moment niet kon overzien. Ik besprak de situatie met
een coach, die mijn hang naar activiteit maar al te goed begreep.
Waarom neem je niet een hond? Vroeg hij me.