Martini

Sinds nu ruim twee maanden zijn wij de blije eigenaren van Doran, voorheen Martini.
Weken later dan zijn nestgenootjes, kwam ook hij naar Nederland. Door een infectie met
puppyschurft mocht hij niet eerder weg. In eerste instantie hadden we naar zijn broertje
gekeken omdat Doran wel op de video, maar niet bij de individuele hondjes stond.