Flokati

Flokati, kwam en is gebleven.
Van het eerste moment dat ik haar zag was er de ‘klik’.
Bij haar aankomst op Schiphol zag ik vanuit de verte haar
twee mooie ogen kijkend door het kiertje van de honden box.