Het verhaal van Tasha:

Een in Roemenië wonende dierenbeschermster en haar echtgenoot trekken zich het lot van de zwerfhonden in hun omgeving aan. Op een regenachtige donkere avond eind maart troffen zij Tasha midden op een drukke weg aan. Tasha liep gedesoriënteerd rond en het was een kwestie van tijd of zij zou worden aangereden door een auto. Een levensgevaarlijke situatie! De dierenbeschermster kon dit kleine hondje onmogelijk aan haar lot overlaten en ze nam Tasha mee in haar auto. De volgende dag werd Tasha door een dierenarts nagekeken. Tasha bleek niet gechipt dus een baasje was niet te achterhalen. Waarschijnlijk is Tasha bewust achtergelaten door haar vorige eigenaar zoals helaas wel vaker het geval is in die regio. Aan haar onverzorgde vacht te zien was zij al een poos op zichzelf aangewezen. Tasha werd, na de nodige bloedtesten en vaccinaties, ondergebracht in de zwerfhondenopvang even buiten Craiova. Hier verblijft zij tot er een mogelijkheid voor haar is om naar Nederland te komen. Mochten er tegen die tijd nog geen baasjes voor haar gevonden zijn zal zij worden opgevangen in een gastgezin. Tasha is rond de 4 jaar oud.

Het karakter van Tasha:

De dierenbeschermster (tevens contactpersoon van stichting Wereldhonden) vroeg recentelijk of er snel baasjes voor Tasha gevonden konden worden want Tasha is ongelukkig in de hondenopvang en mist duidelijk menselijk contact. Zij jankt van blijdschap als ze mensen ziet en is dan helemaal door het dolle heen. Tasha is sociaal en vriendelijk, energiek en vrolijk.  Het perfecte gezelschapshondje. Tasha’s vacht zal wèl de nodige aandacht behoeven en een flinke borstelbeurt op zijn tijd is aan haar wel besteed.

Opmerking:

Voor meer informatie over de opvang in Craiova zie http://www.wereldhonden.nl/over-ons/buitenlandse-partners/roemenie